VUOKRAUSEHDOT:

  1. Sauna- ja allastilojen varauksen aloitus- ja päättymisaika sovitaan aina tilauksen yhteydessä. Päättymisaika on aina kuitenkin viimeistään klo 02.00. Mikäli tilat joudutaan tyhjentämään klo 02.00 jälkeen henkilökunnan tai vartiointiliikkeen toimesta veloitetaan palvelusta syntyneiden kustannusten mukaisesti. Tiloihin on mahdollisuus tuoda tavaroita sopimuksen mukaan. Tilojen vuokraajan on oltava vähintään 20-vuotias.
  2. Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.
  3. Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden päätyttyä (=irtoroskat roskiin, pullot koreihin, tölkit kasaan, astiat keittiön tiskipöydälle, mahdolliset eritteet siivottava, kaatuneet juomat pyyhittävä). Mikäli lisäsiivouksen tarvetta ilmenee, laskutetaan tilaajaa syntyneiden kustannusten mukaisesti 100€/h.
  4. Vuokraajan vastuulla on huolehtia siitä käyttäjät peseytyvät ennen ja jälkeen uima-altaan käytön, ja siitä ettei veteen pääse mitään sinne kuulumatonta. Uima-altaan veden vaihtamisesta laskutamme 300€.
  5. Tilojen ulko-ovien läheisyydessä ja sisätiloissa olevien jälkien (esim. rikkoutuneet pullot, roskat, oksennus tai tupakantumpit) siivoamisesta veloitamme toteutuneiden suorien kustannusten lisäksi 100 €/h korvauksen.
  6. Mikäli asiakas jättää tiloihin tavaroitaan myöhempää hakemista varten, tulee kaikki myöhemmin haettava tavara kerätä eteiseen vaatenaulakon viereen. Mikäli henkilökunta kerää tavarat veloitamme siitä 10 €. Tavaroiden erikseen hakemisesta tulee sopia erikseen ja etukäteen. Asiakkaan tulee sammuttaa valot ja sulkea ovet lähtiessään, mikäli ovet jäävät auki vastaa asiakas mahdollisista vahingoista.
  7. Omien alkoholijuomien nauttiminen ja tarjoilu voimassa olevien lakien mukaisesti täysi-ikäisille henkilöille saunatiloissa on sallittua, mutta alkoholijuomien myynti ja välittäminen tms. vastikkeellinen tarjoaminen on kiellettyä.
  8. Vuokranantajalla tai sen valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus vuokratiloissa mikäli tilaisuudesta katsotaan aiheutuvan häiriötä ulkopuolisille, vaaraa kiinteistölle tai irtaimistolle, tai mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään vuokralaisesta johtuvasta syystä.
  9. Tupakointi saunatiloissa tai sinne johtavissa sisätiloissa ei ole sallittua.